Mes Facebooke LinkedIn Mes G+ Youtube kanalas
EN LT RU

Laboratorija

Neabejotina, jog pagalbinio apvaisinimo sėkmė priklauso ne tik nuo šias paslaugas teikiančių specialistų įgūdžių ir kvalifikacijos, modernios įrangos, bet ir nuo aplinkos sąlygų pagalbinio apvaisinimo laboratorijoje.

„Northway“ Vaisingumo centro laboratorija laikosi geros laboratorinės praktikos metodų tam, kad būtų užtikrinta atliekamų pagalbinių tyrimų ir procedūrų kokybė.

Laboratorijai keliami šie uždaviniai:
• užtikrinti darbo kokybę;
• užtikrinti tyrimų patikimumą;
• panaikinti sistemines ir iki minimumo sumažinti atsitiktines paklaidas;
• užtikrinti mikroklimatines (drėgmė, apšvietimas, triukšmo lygis, magnetinių laukų stiprumas) sąlygas;
• vykdyti toksinių medžiagų kontrolę;
• užtikrinti elektros srovės pastovumą;
• valdyti temperatūros pokyčius patalpoje (kodicionavimo sistema) ir kt.

Laboratorijoje veikia nustatyta kontrolės sistema ir kasdien vykdoma dviguba patikra, kuri atitinka nustatytas normas ir užtikrina gerą laboratorijos darbą. Nuolat vykdoma paviršių užterštumo kontrolė, imami ir vertinami mikrobiologiniai mėginiai.

Laboratorijoje dirbantis personalas yra kvalifikuotas ir gerai išmanantis geros laboratorinės praktikos taisykles. Personalo darbas yra kontroliuojamas ir vykdomas pagal nustatytus protokolus.

Laboratorijoje įdiegta kokybės sistema ir nustatyti techniniai reikalavimai, pagal kuriuos yra patikrinama kiekviena ląstelių paėmimo procedūra, įskaitant kultivavimą, auginimą, talpinimą, šaldymą. Patikrą atlieka įgaliotas laboratorijos personalas.

Laboratorijoje naudojamos priemonės yra patvirtintos CE sertifikatu, tai reiškia, kad prieš jas pateikiant į rinką, jos buvo įvertintos ir atitinka Europos Sąjungos saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Naudojamos sterilios vienkartinės priemonės. Laikomasi reagentų ir darbo priemonių galiojimo terminų, o jiems pasibaigus, vykdoma šių priemonių utilizacija.

Vilniaus visuomenės sveikatos centras pažymi, kad svarbiausias veiksnys pagalbinio apvaisinimo laboratorijoje apdorojant audinius ir ląsteles yra oro kokybė. Ji gali turėti įtakos audinių ir ląstelių užteršimo rizikai. Bakterijos, virusai, kiti mikroorganizmai gali sąlygoti embrionų žūtį. Todėl laboratorijos patalpose taikomi aukšti patalpų švaros reikalavimai, o oras filtruojamas Hepa filtrais. Šie filtrai sulaiko itin smulkias daleles, tokias kaip virusai, dujų molekulės ir bakterijos. Tai labai svarbu, nes aplinkos sąlygų veikiamų ląstelių apdorojimas turi būti atliekamas aplinkoje, kurioje yra nustatytos kokybės oras ir švarumas, kad būtų kuo labiau sumažinta užteršimo rizika. Tų priemonių veiksmingumas yra patvirtintas ir kontroliuojamas.