Mes Facebooke LinkedIn Mes G+ Youtube kanalas
EN LT RU

Duomenų tvarkymas

Asmens duomenų tvarkymas
Jūsų asmens duomenų valdytojas – UAB „Northway medicinos centrai“, įmonės kodas 111807761, adresas S. Žukausko g. 19, Vilnius, kontaktinis tel. Nr. +370 5 2644466, el. pašto adresas: info@nmc.lt (toliau – Bendrovė). Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, jo kontaktai: duomenuapsauga@northway.lt
Jūsų sutikimo pagrindu, Bendrovė tvarkys Jūsų pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslais (t.y., mūsų naujienlaiškių, pasiūlymų, priminimų, kitos rinkodarinės informacijos siuntimui). Siekdami Jus informuoti apie Jums aktualius pasiūlymus, Jūsų asmens duomenis skirstysime ir teiksime naujienlaiškius atsižvelgdami į Jūsų amžių ir lytį.
Bendrovė naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (UAB „MailerLite“, kuri teikia naujienlaiškių kūrimo ir siuntimo paslaugas), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina perduoti Jūsų asmens duomenis. Šiuo atveju mes reikalaujame, kad duomenų gavėjai ir tvarkytojai laikytųsi tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.
Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų nustatytą terminą, atsižvelgiant į tokių duomenų pobūdį. Kai duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose, duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo paslaugų teikimo pabaigos.

Jūs turite šias teises, kurios įgyvendinamos teisės aktų numatyta apimtimi:

  • Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
  • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
  • Reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;
  • Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą Jūsų duomenų tvarkymui;
  • Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt) ir dėl to pateikti skundą. Visais atvejais, prieš teikiant skundą, galite susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas

Visos Jūsų teisės gali būti įgyvendintos susisiekus su Bendrove aukščiau nurodytais kontaktais.