Mes Facebooke LinkedIn Mes G+ Youtube kanalas
EN LT RU

Sveikatos draudimas

Vykstant į kelionę, patartina apsidrausti. Juk niekada negali žinoti, kas laukia – galite susirgti, susižeisti ar prireiks kitokios medicininės pagalbos. Sveikatos priežiūros išlaidos gali išaugti ir iki kelių tūkstančių eurų ar dolerių, tad, pasirūpinę atitinkamu draudimu ir turėdami išlaidų čekius, galėsite susigrąžinti pinigus.

 Ką daryti atsitikus draudiminiam įvykiui?

Vykdami į kelionę visuomet turėkite draudimo polisą. Jeigu kelionės užsienyje metu įvyko draudiminis įvykis, elkitės taip, kaip nurodyta Atmintinėje apdraustajam, kurią gaunate kartu su draudimo polisu. Jeigu jums reikalinga pagalba užsienyje, visuomet galite kreiptis į draudimo bendrovę arba į visą parą dirbančią asistavimo kompaniją, kurių telefono numerius rasite draudimo polise.

Draudimo rūšys:

1. Sveikatos draudimas užsienyje arba medicininių išlaidų kelionės metu draudimas

Sveikatos draudimas užsienyje arba medicininių išlaidų kelionės metu draudimas atlygina užsienyje suteiktos būtinosios medicininės pagalbos bei repatriacijos išlaidas.

Kokios išlaidos yra kompensuojamos?

Apdraustajam asmeniui staiga ir netikėtai susirgus ar patyrus nelaimingą atsitikimą kelionės užsienyje metu, pagal medicininių išlaidų kelionės metu draudimo polisą yra apmokamos:

 • būtinosios medicininės pagalbos išlaidos;
 • būtinosios transportavimo iki gydymo įstaigos išlaidos;
 • repatriacijos išlaidos;
 • lydinčio asmens išlaidos;
 • kai kurios kitos išlaidos, susijusios su tokiomis paslaugomis, kurių nesuteikimas galėtų sukelti pavojų asmens gyvybei.

Kokia draudimo įmoka?

Draudimo įmoka už šį draudimą sudaro nuo kelių iki kelių šimtų litų vienam asmeniui. Draudimo įmoka priklauso nuo:

 • kelionės trukmės;
 • apdraustojo asmens amžiaus;
 • kelionės maršruto.

Kokia draudimo išmoka?

Draudimo išmoka yra lygi patirtų išlaidų sumai. Draudimo išmoka gali būti mokama būtinąją medicininę pagalbą suteikusiai gydymo įstaigai arba asmeniui pateikus diagnozę ir išlaidų dydį patvirtinančius dokumentus.

Kur galioja draudimas?

Draudimas galioja išvykus už Lietuvos Respublikos ribų. Draudimo galiojimo teritorija yra nurodoma draudimo liudijime. Galima pasirinkti skirtingus variantus, pradedant Baltijos valstybėmis ir baigiant visu pasauliu. Draudimas dažniausiai negalioja tose valstybėse, kuriose vyksta kariniai konfliktai arba yra padidintas tokių konfliktų pavojus. Tad jeigu vykstate į vieną iš tokių valstybių, geriausia pasitarti su draudimo bendrovių atstovais.

Kokie draudimo privalumai?

Visos draudimo kompanijos, Lietuvoje platinančios sveikatos draudimo užsienyje polisus, yra sudariusios asistavimo (pagalbos) sutartis su tarptautinėmis asistavimo kompanijomis. Tai suteikia apdraustąjam galimybę atsitikus nelaimei gauti nemokamas ekspertų konsultacijas.

Kita svarbi informacija apie sveikatos draudimą užsienyje

Medicininių išlaidų kelionėje draudimas yra priskiriamas nuostolių draudimo grupei, todėl pagal tokį draudimo polisą nebus išmokamos jokios fiksuotos kompensacijos už patirtus nelaimingus atsitikimus. Tuo atveju, jeigu gydymas buvo suteiktas nemokamai, draudimo išmoka nebus mokama. Norintys gauti papildomas kompensacijas už užsienyje patirtas traumas turėtų apsidrausti draudimu nuo nelaimingu atsitikimų kelionės metu arba draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.

2. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų išmoka tam tikro dydžio kompensaciją atsitikus nelaimingam atsitikimui, dėl kurio apdraustasis asmuo patyrė traumą arba susirgo tam tikra liga.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų apdraudžia tokias rizikas:

 • mirties;
 • invalidumo (laikino ar nuolatinio);
 • traumos (kaulų lūžiai, sutrenkimai ir kitos traumos);
 • ligonpinigiai;
 • dienpinigiai.

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka už draudimą nuo nelaimingų atsitikimų sudaro nuo keliasdešimt iki kelių šimtų litų. Draudimo įmoka priklauso nuo:

 • pasirinktos draudimo sumos;
 • Jūsų profesijos ar darbo pobūdžio;
 • sporto užsiėmimų;
 • kitų reikšmingų faktorių.

Draudimo išmoka

Draudimo suma yra pasirenkama kiekvienai draudimo rizikai. Skirtingos draudimo kompanijos yra nusistačiusios skirtingas leistinas draudimo sumų ribas, jos gali svyruoti nuo kelių iki keliolikos tūkstančių litų.

Fiksuoto dydžio draudimo išmoka yra mokama traumos, invalidumo ar mirties atveju. Draudimo išmoka yra lygi visai pasirinktai draudimo sumai arba jos daliai, priklausomai nuo nelaimingo atsitikimo padarinių sunkumo.

Draudimo galiojimo ypatumai

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų dažniausiai galioja visame pasaulyje su kai kuriomis išimtimis. Todėl apsidraudusiems draudimu nuo nelaimingų atsitikimų pakankamai didelėmis sumomis, nebūtina turėti draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu. Tačiau skirtingai nuo sveikatos draudimo užsienyje, pagal draudimą nuo nelaimingų atsitikimų nėra apmokamos gydymo įstaigų suteiktos paslaugos.

3. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu yra skirtas gauti tam tikro dydžio kompensaciją, nelaimingam atsitikimui įvykus kelionės metu

Fiksuoto dydžio draudimo išmoka yra mokama traumos, invalidumo ar mirties atveju.

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka už draudimą nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu gali būti nuo keliolikos iki kelių šimtų litų. Tai priklauso nuo:

 • pasirinktos draudimo sumos;
 • kelionės trukmės;
 • kelionės tikslo bei maršruto.

Draudimo išmoka

Draudimo išmoka yra lygi visai pasirinktai draudimo sumai arba jos daliai. Tai priklausys nuo nelaimingo atsitikimo padarinių sunkumo.

Kita svarbi informacija

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu yra labai panašus į įprastinį draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Tai yra siauresnės apimties analogiška draudimo paslauga – šis draudimas galioja tik kelionės metu ir tik už Lietuvos Respublikos ribų.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu papildo sveikatos draudimą užsienyje. Atsitikus nelaimingam atsitikimui kelionėje (pvz., traumai), pagal sveikatos draudimą užsienyje būtų apmokėtos būtinosios medicininės pagalbos išlaidos, tuo tarpu pagal nelaimingų atsitikimų kelionės metu draudimą būtų išmokėta papildoma fiksuoto dydžio kompensacija papildomoms išlaidoms arba moralinei žalai kompensuoti.