Paieška
Darbo laikas

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Kretinga

Kaip gelbėti skęstantį žmogų?

81

Neretai tenka išgirsti apie nelaimingus atsitikimus,  kai nuskęsta ir auka, ir bandęs ją gelbėti žmogus. Tai rodo, kad daugelis nežino, kaip teisingai padėti skęstančiam. Šokantis gelbėti dažnai galvoja, kad  jo plaukimo įgūdžiai yra pakankami. Tačiau jis neįvertina to, kad skęstantis asmuo panikuoja ir elgiasi pavojingai. Neturint žinių, kaip reikia gelbėti, tai daryti netgi geriems plaukikams yra labai rizikinga.

Nors herojai ir didvyriškumas visuomet vertinami, labai svarbu kad būsimieji gelbėtojai įvertintų skęstančio asmens keliamą pavojų, imtųsi priemonių šiai rizikai sumažinti ir taip būtų išvengta daugiau aukų. Taigi, jei matote skęstantį žmogų, nepulkite gelbėti jo stačia galva. Pirmiausia iškvieskite pagalbą, paskambinkite telefonu 112 ir nurodykite vietą, kur atsitiko nelaimė. Nežinia, kaip klostysis situacija gelbėjant skęstantįjį – gal pagalbos prireiks ir jums pačiam, o išsikviesti nebegalėsite.

Saugiausias gelbėjimo būdas yra mesti skęstančiajam plūduriuojantį daiktą. Jei to neįmanoma padaryti ar asmuo yra per toli, prie skęstančiojo plaukite pasiėmę kokį nors daiktą, į kurį jis galėtų įsikibti – lazdą, šaką, čiužinį ir pan. Apimtas panikos skęstantysis griebiasi ir šiaudo, todėl parankinis daiktas yra būtinas, kad tuo šiaudu netaptumėte jūs pats. Profesionalūs gelbėtojai, prieš šokdami į vandenį gelbėti skęstančiojo, visada pasiima plūdę. Jei stumsite plūdę link skęstančiojo, jis automatiškai griebs ją, o jūs liksite saugus, atokiau nuo panikuojančio skęstančiojo glėbio. Gelbėtojas turi stengtis išvengti kontakto su skęstančiuoju, nes kontaktas gali baigtis abiejų mirtimi.

Jei vis dėlto pakliuvote į skęstančiojo glėbį, būtina kuo greičiau iš jo išsilaisvinti, kad nenuskęstumėte abu.

Vienas iš būdų, jei skęstantysis gelbėtoją apsikabinęs iš priekio, delnu stumti nuo savęs jo veidą, kad panikuojantis žmogus loštųsi atgal ir atsilaisvintų jo rankos. Pasak gelbėtojų, tokio veiksmo vandenyje neatlaiko net ir stipriausio vyro gniaužtai. Jei šis būdas vis dėlto nepadeda, reikia nerti kartu su skęstančiuoju gilyn. Tada skęstančiajam suveiks instinktas išgyventi,  jis stengsis kapanotis į vandens paviršių, o  gelbėtojas bus paleistas iš gniaužtų. Ištrūkus, gelbėtojas iš karto turi paplaukti bent kelis metrus į šoną, kad vėl nebūtų pavojingai sugriebtas. Įsidėmėkite – skęstantį žmogų reikia gelbėti tik jam iš nugaros. Jei skęstančiojo oda blyški, plukdydami atlikite dirbtinį kvėpavimą (įpūskite oro burna į burną).

Skendusį žmogų atplukdžius į krantą, pirmiausia, jei dar nebuvo to padaryta, reikia kviesti pagalbą ir negalvoti, kad viską mokate ir galite. Ištraukti žmogų ir nieko nedaryti – tolygu jo mirčiai.

Pirminius gaivinimo veiksmus gali atlikti bet kuris žmogus. Ant kranto paguldytam vandens prisirijusiam žmogui negalima kišti po galva jokių daiktų. Atvirkščiai – galva turi būti atlošta, kad atsilaisvintų kvėpavimo takai, arba, darant išorinį širdies masažą ar dirbtinį kvėpavimą, nelaimėlis nepaspringtų skrandžio turiniu. Jei dirbtinį kvėpavimą darote vienas, po 2 oro įpūtimų spūstelėkite krūtinės ląstą 15 kartų. Jei gaivinate dviese, po 1 oro įpūtimo spustelėkite krūtinės ląstą 5 kartus.

Žmogų reikia gaivinti tol, kol jis atsipeikėja arba atvyksta greitoji pagalba.

Paieška

Įrašykite paieškos žodį

Vilniuje S. Žukausko g. 19 +370 5 264 4466 Internetu