Paieška
Darbo laikas
I-V 07:30 - 20:30 | VI 09:00 - 15:00 | VII Nedirbame
Mus rasite
Vilniuje: S. Žukausko g. 19Žemėlapis >>
Privatumo politika

ĮVADAS

UAB „Northway medicinos centrai“, įmonės kodas 111807761, adresas S. Žukausko g. 19, Vilnius (toliau – Bendrovė) rūpinasi Jūsų privatumu ir saugo Jūsų asmens duomenis.

Ši privatumo politika taikoma, kai Jūs (i) naudojatės mūsų interneto svetaine (toliau – Svetainė), (ii) internetinės registracijos paslaugomis, (iii) komunikuojate su Bendrove telefonu  arba el. paštu ar (iv) lankotės mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose Facebook ar Instagram (toliau visi kartu – Paslaugos).

Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, jo kontaktai: duomenuapsauga@northway.lt.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi ir laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika yra informacinis pranešimas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovės, kaip duomenų valdytojos, atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo bei Jūsų teisių įgyvendinimo principus. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti, atnaujinti šią Privatumo politiką. Atnaujinta Privatumo politikos versija visada yra skelbiama mūsų Svetainėje Jums susipažinimui.

APIE JUS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Šioje Privatumo politikoje terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją apie Jus arba tokią informaciją, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti, įskaitant duomenis, susijusius su sveikata.

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Mes laikysime, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika.

KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

 1. kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Svetaine, internetinės registracijos paslaugomis, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, el. paštu ar kitais būdais, pateikdami savo nusiskundimus ir / ar užklausas, užsisakydami mūsų naujienlaiškį ar kt.;
 2. kai Jūs naudojatės Svetaine. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pvz., naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai;
 3. kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir / ar šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

Mes galime apjungti iš nurodytais būdais gautus duomenis (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).  Jūs visuomet galite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises.

KAM NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

 • administruoti ir / arba atsakyti į Jūsų paklausimus, skundus ar atsiliepus, kuriuos pateikiate naudodamiesi internetinės registracijos paslaugomis, teikdami užklausas telefonu ar el. paštu, bendraudami mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose;
 • užregistruoti Jūsų vizitą Bendrovėje, taip pat priminti apie vizito laiką;
 • mūsų Svetainės, prekių bei paslaugų naudojimui įvertinti ir tobulinti bei paslaugų kokybei kontroliuoti.

JŪSŲ UŽKLAUSOS IR ATSILIEPIMAI

Kai pateikiate paklausimus, skundus ar atsiliepus Svetainėje, taip pat naudodamiesi internetinės registracijos paslaugomis, „Atsiliepimų siena“ bei teikdami užklausas telefonu ar el. paštu, bendraudami mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime siekdami administruoti ir / arba atsakyti į pateiktus paklausimus, skundus ar atsiliepimus, taip pat siekdami teikti paslaugas ir užtikrinti bei kontroliuoti mūsų teikiamų paslaugų kokybę. Šiais tikslais Jūsų duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir / ar siekdami sudaryti su Jumis sutartį.

Atkreipiame dėmesį, kad Jums pateikus asmens duomenis rašant atsiliepimą „Atsiliepimų sienoje“, jie bus paviešinti kartu su komentaru. Atitinkamai, prašome Jūsų duomenis teikti atsakingai ir „Atsiliepimų sienoje“ nenurodyti asmens duomenų, kurių nenorite skelbti viešai.

REGISTRACIJA JŪSŲ VIZITAMS

Kai pateiksite Jūsų asmens duomenis Svetainėje, naudodamiesi internetinės registracijos paslaugomis, telefonu ar el. paštu  norėdami užsiregistruoti vizitui Bendrovėje, Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime siekiant užregistruoti Jūsų vizitą pas mūsų sveikatos priežiūros specialistą, priminti apie Jūsų vizito laiką, taip pat siekiant teikti paslaugas ir užtikrinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę. Jūsų duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, siekdami sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti bei teisėto intereso pagrindu.

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS TVARKOME JUMS LANKANTIS SVETAINĖJE (SLAPUKAI)

Tuo atveju, kai lankotės mūsų Svetainėje, galime tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, techninius naršymo ir kitus duomenis. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų išankstinio, laisva valia ir aktyviais veiksmais išreikšto sutikimo pagrindu. Tuo atveju, jeigu mūsų interneto svetainėje naudojami būtinieji slapukai – Jūsų išankstinio sutikimo neprašome, tačiau apie juos skaidriai informuojame. Mes naudojame slapukus, siekdami užtikrinti mūsų internetinės svetainės saugumą ir tinkamą techninį veikimą, siekdami užtikrinti Jums pačią patogiausią svetainės peržiūrą, siekiant įvertinti mūsų svetainės bei paslaugų naudojimą, Jūsų paieškos įpročiams suprasti bei kitais tikslais, kurie išsamiai išdėstyti mūsų Slapukų politikoje.

Kiekvieno Jūsų apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu tretieji asmenys gali rinkti įvairią Jūsų apsilankymo metu generuojamą techninę informaciją (pvz., IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija). Tokius (trečiųjų asmenų) slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, kuri patalpinta jų interneto tinklalapiuose.

Daugiau informacijos apie slapukų pagalba renkamus duomenis ir duomenų tvarkymo tikslus, metodus, duomenų saugojimo laikotarpį bei kitą išsamią informaciją apie slapukus galite rasti mūsų Slapukų politikoje.

KOKIĄ INFORMACIJĄ ATSKLEIDŽIAME

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

 • Kai Bendrovė pasitelkia duomenų tvarkytojus tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tokie duomenų tvarkytojai gali būti: bendravimo realiu laiku paslaugos tinklalapyje teikėjas, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, teikėjai, teikiantys internetinės registracijos paslaugas, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.
 • Tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams;
 • Teisės aktų nustatytais atvejais, esant pagrįstam atsakingų institucijų ar kitų įgaliotų asmenų kreipimuisi;

Jūsų pateiktais duomenimis mes taip pat galime keistis tarp mūsų įmonių grupei priklausančių įmonių, tokių kaip UAB „Northway chirurgijos centras“, jei su šia įstaiga esate sudarę paslaugų teikimo sutartį.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Asmens duomenys bus saugomi:

 • 6 mėn. nuo Jūsų užklausos / atsiliepimo apie suteiktas paslaugas pateikimo dienos;
 • informacija apie registraciją (-as) vizitams bus saugoma ne ilgiau nei 5 metus po Jūsų vizito;
 • Jūsų atliktų tyrimų rezultatai bus saugomi Jūsų Svetainės paskyroje ne ilgiau nei 5 metus po tyrimo rezultatų gavimo;
 • garso įrašai bus saugomi ne ilgiau kaip 6 mėn.

Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Jūsų duomenys saugomi rezervinėse kopijose ar kitaip dėl taikomų techninių mūsų informacinių sistemų reikalavimų;
 • Teisės aktai numato ilgesnius saugojimo terminus.

Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek minimaliai reikia tikslui pasiekti.

Suėjus nurodytam terminui, Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

JŪSŲ TEISĖS IR MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jūs turite šias teises, kurios įgyvendinamos teisės aktų numatyta apimtimi:

 • Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti ištrinti duomenis, jei jie nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;
 • Apriboti duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;
 • Prieštarauti duomenų tvarkymui;
 • Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą Jūsų duomenų tvarkymui;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; el. paštas: ada@ada.lt) ir dėl to pateikti skundą. Visais atvejais, prieš teikiant skundą, galite susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamiausias problemos sprendimas.

Bendrovė informuoja, kad aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimas gali priklausyti nuo teisės aktuose nustatytos konkrečios teisės įgyvendinimo sąlygų, todėl, esant konkretiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams, Bendrovė turi teisę motyvuotu raštu atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą įgyvendinti konkrečią teisę.

Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą, įsipareigoja kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos įgyvendinti Jūsų teisę arba motyvuotų raštu atsisakyti ją įgyvendinti.

Visos Jūsų teisės gali būti įgyvendintos susisiekus su Bendrove: el. paštu duomenuapsauga@northway.lt, telefonu (8-5) 264 4466, adresu S. Žukausko g. 19, Vilnius.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR KEITIMAS

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo dienos. Ši privatumo politika gali būti Bendrovės atnaujinama. Bendrovė informuos apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis.

Privatumo politika atnaujinta 2022 m. birželio 13 d.

Paieška

Įrašykite paieškos žodį

Vilniuje S. Žukausko g. 19 +370 5 264 4466 Internetu