Paieška
Darbo laikas

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Kretinga

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika

UAB „Northway medicinos centrai“ ir UAB „Northway chirurgijos centras“ kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika

Ši UAB „Northway medicinos centrai“ ir UAB „Northway chirurgijos centas“ kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo politika numato, kaip UAB „Northway medicinos centrai“, juridinio asmens kodas 111807761, veikianti adresu S. Žukausko g. 19, LT-08234 Vilnius, ir UAB „Northway chirurgijos centras“, juridinio asmens kodas 30006460, veikianti adresu S. Žukausko g. 19, LT-08234 Vilnius (toliau abi kartu – SPĮ), tvarko kandidatų į darbuotojus (toliau – Kandidatai) asmens duomenis.

INFORMACIJA APIE KANDIDATŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų tvarkymo tikslasKandidatų dirbti SPĮ atrankos tikslu, t. y. siekiant surasti atitinkančius SPĮ poreikius Kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar Kandidatai tinka siūlomam darbui.
Duomenų kategorijosVardas; pavardė; darbo istorija ir patirtis; pareigybės ir atsakomybės; telefono numeris; el.paštas; rezidavimo šalis; miestas; informacija apie Kandidato turimas kompetencijas: kalbos, IT žinios, asmeninės kompetencijos; išsilavinimas (laipsnis, mokymo įstaiga), sertifikatai, mokymai; testavimo rezultatai (jei taikomas testavimas); Kandidato savo iniciatyva pateiktas CV ir motyvacinis laiškas.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.).
Duomenų saugojimo terminasAsmens duomenys saugomi tol, kol galioja atrankos į konkrečią darbo vietą konkursas, nebent duomenų subjekto sutikimas yra atšaukiamas anksčiau. Duomenys gali būti saugomi 1 metų terminą po atrankos pabaigos, jeigu duomenų subjektas duoda atskirą sutikimą. 
Duomenis gauname išPačių duomenų subjektų. SPĮ siekdama įvertinti pateiktą kandidatūrą, rekomendacijų gali kreiptis į Kandidato nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes tik prieš tai informavusi Kandidatą. Tuo tarpu šią iinformaciją iš Kandidato esamo darbdavio SPĮ gali teirautis tik gavusi Kandidato atskirą sutikimą.
Duomenis teikiame ar perduodamePersonalo atrankos tikslais duomenys perduodami įmonių grupės bendrovėms: UAB Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma”, Uždaroji akcinė bendrovės „Biota”, UAB „Biosantara”, UAB „Celltechna”, UAB „Northway medicinos centrai”, UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras”, Baltic Medical Centre, LTD, UAB „Northway turto valdymas”, UAB „Šventosios Guboja”, UAB „Bionamas”, UAB „Comtechna”.   Informuojame, kad įmonių grupės bendrovė Baltic Medical Centre, LTD yra įsisteigusi Jungtinėje Karalystėje. Duomenų perdavimas į šią valstybę yra galimas remiantis Komisijos patvirtintu sprendimu dėl tinkamumo (ang. adequacy decision)   Duomenų tvarkytojams, teikiantiems SPĮ paslaugas: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su Kandidato asmens duomenų saugojimu.

KANDIDATO TEISĖS

Kandidatas, kaip duomenų subjektas, turi toliau nurodytas teises, kurios įgyvendinamos teisės aktuose nustatyta apimtimi:

(i) susipažinti su tvarkomais Kandidato asmens duomenimis;

(ii) reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Kandidato asmens duomenis;

(iii) reikalauti sunaikinti Kandidato asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant įstatymus;

(iv) gauti Kandidato asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir (ar) kompiuterio skaitomu formatu;

(v) nesutikti su Kandidato asmens duomenų tvarkymu;

(vi) atšaukti šį sutikimą dėl Kandidato asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimo grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

(vii) apriboti Kandidato asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus;

(viii) pateikti skundą priežiūros institucijai.

TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt) ar priežiūros institucijai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra nuolatinė Jūsų gyvenamoji vieta ar darbo vieta (priežiūros institucijų sąrašas: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt#member-lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Jeigu turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis el. p. duomenuapsauga@northway.lt ar tel. +370 633 30 303 su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu arba atvykite pas mus adresu S. Žukausko g. 19, Vilnius.

Atnaujinta ir paskelbta: 2022 m. rugsėjo 7 d.

Naujienlaiškis

Registruokitės ir gaukite specialius pasiūlymus bei akcijas pirmieji:

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Būtinas jūsų sutikimas su Privatumo politika
Paieška

Įrašykite paieškos žodį

Vilniuje S. Žukausko g. 19 +370 5 264 4466 Internetu