Paieška
Darbo laikas
I-V 07:30 - 20:30 | VI 09:00 - 15:00 | VII Nedirbame
Mus rasite
Vilniuje: S. Žukausko g. 19Žemėlapis >>
Privatumo politika

UAB „Northway“ medicinos centrų ir UAB „Northway“ chirurgijos centro kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika

Ši UAB „Northway“ medicinos centrų ir UAB „Northway“ chirurgijos cento kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo politika numato, kaip UAB „Northway“ medicinos centrai, kurios įmonės kodas 111807761, veikianti adresu S. Žukausko g. 19, LT-08234 Vilnius ir UAB „Northway“ chirurgijos centras, kurios įmonės kodas 30006460, veikianti adresu S. Žukausko g. 19, LT-08234 Vilnius (toliau – SPĮ) tvarko kandidatų į darbuotojus (toliau – Kandidatai) asmens duomenis.

Kandidatų asmens duomenis SPĮ tvarko personalo atrankos tikslais, remdamasi Kandidato sutikimu, išreikštu pateikiant šiuos duomenis, ir saugo iki konkrečios atrankos pabaigos.

Pateikdamas savo duomenis Kandidatas sutinka, kad personalo atrankos tikslais SPĮ juos perduos kitoms įmonių grupės bendrovėms: UAB Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“, UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras“, Baltic Medical Centre, LTD.

SPĮ siekdama įvertinti pateiktą kandidatūrą, rekomendacijų gali kreiptis į Kandidato nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Kandidato esamo darbdavio SPĮ gali teirautis tik gavusi Kandidato atskirą sutikimą.

SPĮ pasitelkia tam tikrus duomenų tvarkytojus Kandidato asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su Jūsų asmens duomenų saugojimu.

Dėl savo asmens duomenų Kandidatas turi toliau nurodytas teises, įgyvendinamas teisės aktuose nustatyta apimtimi:
(i) Prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
(ii) Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis ar papildyti neišsamius duomenis;
(iii) Prašyti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
(iv) Prašyti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba tiesiogiai pateikti Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte pats ir kuriuos Jūsų sutikimo pagrindu tvarkome automatizuotomis priemonėmis);
(v) Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Jeigu turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis el. p. duomenuapsauga@northway.lt ar tel. +370 (5) 264 4466 su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu arba atvykite pas mus adresu S. Žukausko g. 19, Vilnius.

Paieška

Įrašykite paieškos žodį

Vilniuje S. Žukausko g. 19 +370 5 264 4466 Internetu